Programma

Thema voor het weekend in het voorjaar van 2020 is Xplore Gods Mission.

Iedere dag, beginnende bij vrijdagavond, zullen sprekers stil staan bij een onderdeel van het thema.
Daarnaast zijn er nog verschillende workshops. De sprekers zullen je inspireren en vanuit Bijbels perspectief ingaan op het thema. Gods opdracht is namelijk nog niet volledig voltooid. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Mattheüs 28:19

Tijdens het weekend is er een boekentafel van CLC International aanwezig.

Programma concreet:

Vrijdag 

18.30-19.15 Registratie | Koffie/thee
19.30-20.00 Welkom
20.00-21.40 Samenkomst 1 met gastspreker Maarten
21.45-22.30 Small groups (groep waarmee je samenkomt om na te spreken over wat je gehoord hebt)
22.30-23.00 Ontspanning

Zaterdag 

09.00-10.15 Samenkomst 2 met gastspreker Arine
10.30-11.30 Small groups
11.45-12.45 Workshopronde
13.00-13.30 Lunch
14.15-15.15 Workshopronde
16.00-17.00 Spel en vrije ruimte
18.30-19.00 Maaltijd
20.00-22.00 Q&A (vragen stellen aan (oud)zendingswerkers)
22.00-23.00 Ontspanning

Zondag 

09.00-10.00 Small groups
10.00-11.30 Samenkomst 3 met gastsprekers Maarten en Arine
12.30-13.00 Lunch
13.30-14.30 Small groups
14.30-15.00 Afsluiting
15.00-16.00 Koffie en afscheid