Geestelijke strijd

‘Geesten bestaan niet’. Dat was vaak de boodschap van westerse zendelingen vroeger als ze erop uit trokken om het Evangelie te delen. Dit is een grote fout geweest. Mensen in ‘het Zuiden’ weten vaak beter. En wij, als westerse christenen zouden ook beter moeten weten: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6:12)

Als we ons inzetten om God te dienen in ons leven en werk, zet de tegenstander alles op alles om ons houvast en geloof in God te ondermijnen. Soms heel subtiel, soms heel openlijk. De grootste vergissing die we kunnen maken is dat we de realiteit van de duistere macht van de duivel bagatelliseren of negeren. Dan kan hij namelijk vrij zijn gang gaan. Hij werkt het liefst op de achtergrond.

In deze workshop sta je stil bij de realiteit van geestelijke strijd in je leven en op het zendingsveld en hoe je je kunt voorbereiden voor deze strijd.