Bidden voor het werk in zending? Bidden ís het werk in zending!

In deze workshop willen we ingaan op de relatie tussen zending en gebed, samen kijken we naar een aantal vragen:
–  Waarom is gebed belangrijk in het uitreiken naar mensen met het Evangelie?
–  Hoe ziet het gebedsleven van een zendeling eruit en is dat anders dan van iemand die niet uitgezonden is?
–  Elke uitzending heeft bidders nodig, hoe betrekken we mensen bij onze uitzending?
–  Wat zegt de Bijbel over gebed?