Programma

Thema voor het voorjaar van 2018 is Xplore your calling.

Iedere dag, beginnende bij vrijdagavond, zullen Frits en Marieke stil staan bij een onderdeel van het thema.
Daarnaast zijn er nog verschillende workshops.

Frits en Marieke zullen je inspireren en vanuit Bijbels perspectief ingaan op het thema ‘ontdek jouw roeping’. Gods opdracht is namelijk nog niet volledig voltooid. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Mattheüs 28:19

Tijdens het weekend is er een boekentafel van CLC International aanwezig.

 

Programma concreet:

Vrijdag 

18.30-19.15 Registratie | Koffie/thee
19.30-20.00 Welkom
20.00-21.40 Samenkomst 1 met sprekers Frits en Marieke
21.45-22.30 Small groups (groep waarmee je samenkomt om na te spreken over wat je gehoord hebt)
22.30-23.00 Ontspanning

Zaterdag 

09.00-10.15 Samenkomst 2 met Frits en Marieke
10.30-11.30 Small groups
11.45-12.45 Workshopronde
13.00-13.30 Lunch
14.30-15.30 Workshopronde
16.00-17.30 Spel
18.30-19.00 Maaltijd
20.00-22.00 Q&A (vragen stellen aan (oud)zendingswerkers)
22.00-23.00 Ontspanning

Zondag 

09.00-10.00 Small groups
10.00-11.30 Samenkomst 3 met Frits en Marieke
12.30-13.00 Lunch
13.30-14.30 Small groups
14.30-15.00 Afsluiting
15.00-16.00 Koffie en afscheid